Logo firmy Avenida.pl
Zadzwon do Nas: +48 609 315 195

Napisz do nas: biuro@avenida.pl

Menu Avenida.pl

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do Naszego biura

Od poniedziałku

do piątku

w godzinach:

od 9:00 do 16:00

Polityka prywatności Biura Tłumaczeń

ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE TŁUMACZEŃ AVENIDA - RODO

1. Gromadzenie danych statystycznych

Korzystanie z informacji zawartych na naszych stronach internetowych nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak co do zasady przez wywołanie tych stron, dotyczy to każdej aktywności w sieci Internet – w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis strony internetowej biura Tłumaczeń AVENIDA. Strona avenida.pl nie korzysta z plików cookies.

 

2. Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź przesłanie e-maila. Gromadzenie danych nie jest równoznaczne w tym przypadku z ich wykorzystaniem. Po prostu dane te pozostają w systemie jako ślady korespondencji. Drugą grupę stanowią dane osobowe zapisywane w ramach zamówienia usług tłumaczeniowych. W celu finalizacji zamówienia dane te są potrzebne do sporządzenia wymaganej ustawowo notatki w Repertorium tłumacza przysięgłego oraz, ewentualnie, do wystawienia faktury VAT. W tym przypadku dane te zapisywane są w bazie klientów biura tłumaczeń AVENIDA. Zgoda na przetwarzanie w wyżej wymienionym zakresie danych osobowych, wyrażana jest w umowie ogólnej o powierzeniu danych osobowych przy zgłaszaniu dokumentów do tłumaczenia. Żadne zgromadzone przez nas w bazie klientów dane osobowe nie są udostępniane przez nas osobom trzecim. Wyjątkiem od tej reguły mogłaby być tylko sytuacja, gdybyśmy zostali wezwani o udostępnienie jakichś danych przez instytucje urzędowe upoważnione do ich otrzymania. Na przykład Urzędy Wojewódzkie uprawnione są do kontrolowania wpisów w Repertorium tłumacza.

 

3. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wszelkie, zgromadzone w naszej bazie dane dotyczące Państwa i dokonać ich korekty, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub drogą e-mailową. W każdej chwili mają też Państwo prawo odwołać zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych i zażądać usunięcia tych danych z naszej bazy o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. dotyczących wpisów do Repertorium tłumacza przysięgłego lub danych, które pozostają w systemie jako kopie dokumentów handlowych, np. faktury.

 

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Biuro Tłumaczeń AVENIDA stosuje wymagane środki techniczne w celu ochrony udostępnionych przez Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Te środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii w celu zapewnienia najlepszej ochrony tych danych.

 

5. Zastrzeżenie prawa do zmian w ochronie danych

Oświadczamy, że w związku z ciągłymi zmianami w ustawodawstwie, a także w związku z ciągłymi zmianami technicznymi związanych z ochroną danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w przyjętych zasadach ochrony tych danych osobowych w celu dostosowania poziomu ich ochrony do wymaganych standardów. Informacje o takich zmianach będą każdorazowo podawane w niniejszym tekście, który jest dostępny na naszej stronie internetowej – zawiera zawsze najbardziej aktualną wersję.

 

6. Kontakt w przypadku dodatkowych pytań

W przypadku dodatkowych pytań związanych ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Telefon: +48 226460251 oraz pod adresem e-mail: biuro@avenida.pl