Logo firmy Avenida.pl
Zadzwon do Nas: +48 609 315 195

Napisz do nas: biuro@avenida.pl

Menu Avenida.pl

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do Naszego biura

Od poniedziałku

do piątku

w godzinach:

od 9:00 do 16:00

Zapoznaj się z Naszą ofertą

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

Dokument przeznaczony do tłumaczenia może być przesłany do firmy AVenida Biuro Tłumaczeń drogą elektroniczną, faksem lub przekazany osobiście.

Gotowe tłumaczenie przekazujemy w sposób uzgodniony z Klientem.

Wyceny usługi dokonujemy gratis każdorazowo na życzenie Klienta.

1 strona tłumaczenia = 1600 znaków ze spacjami.

W celu obliczenia ilości stron, oblicza się ilość się znaków drukarskich (litery, cyfry, znaki przestankowe) oraz ilość spacji. Minimalna jednostka obliczeniowa to 1 strona.

Terminy i ceny wykonania tłumaczeń:

Tryb zwykły dziennie do 5 stron stawka podstawowa
Tryb pilny dziennie 6-10 stron stawka podstawowa + 25%
Tryb ekspresowy dziennie od 11 stron stawka podstawowa + 50%
Specjalistyczna terminologia wymagana przez Klienta musi być przekazana do Biura Tłumaczeń wraz z tekstem przeznaczonym do tłumaczenia. W przypadku braku takich materiałów niezbędna jest konsultacja z osobą wskazaną przez Klienta. Tłumaczenie zostanie wykonane zgodnie z wiedzą doświadczeniem tłumacza jeśli słownictwo fachowe nie zostanie uzgodnione z Klientem.  

Koszt tłumaczenia z języka obcego na język obcy to koszt dodatkowy o 50% ceny za tłumaczenie.

 

TŁUMACZENIE PISEMNE PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia dokumentów urzędowych i tekstów przeznaczonych do celów urzędowych wymagają uwierzytelnienia przez tłumaczy przysięgłych. Tłumacz zaświadcza swoją pieczęcią i podpisem zgodność tłumaczenia z oryginalnym lub przedstawionym dokumentem. Tłumaczenie takie ma tylko formę papierową.

Listę tłumaczy przysięgłych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.XI.2004 roku.

1 strona tłumaczenia = 1125 znaków ze spacjami, co nie zawsze oznacza 1 stronę tekstu źródłowego.

 

TŁUMACZENIA USTNE ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

Ustne tłumaczenie przysięgłe wymaga wysokich kwalifikacji i doświadczenia uprawnionego tłumacza (np. przy odczytywaniu aktów prawnych lub dokonywaniu istotnych uzgodnień między stronami). Jednostka rozliczeniowa to 1 godzina zegarowa.

Czas trwania spotkania liczy się od momentu przybycia tłumacza pod wskazany adres do momentu zakończenia czynności przez tłumacza.

Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jak jedną całą godzinę.

Tłumaczenie ustne konsekutywne — udział jednego tłumacza. Prelegent przerywa wystąpienie co kilka zdań, aby tłumacz mógł przełożyć wypowiedź na dany język.

Tłumaczenie ustne symultaniczne (w kabinie) - udział 2 tłumaczy. Wypowiedzi tłumaczone są przez tłumaczy na bieżąco.

 

Więcej informacji na temat usług uzyskasz pod adresem e-mail: biuro@avenida.pl